Cizím jazykem se nedomluví 54% Čechů

05.02.2011

Žádným cizím jazykem se nedomluví 54 procent Čechů.“ Tolik zpráva ČTK, která čerpá z výzkumu provedeného Institutem pro sociální a ekonomické analýzy. Deník Právo tuto informaci použil už v prosinci 2010, Finanční noviny pak 25.1.2011.
HRŮZA!
Ale co vlastně ten průzkum zjišťoval? A domluvíme se vůbec česky?
Tak zaprvé. Šlo o občany ČR, Čechy či lidi, kteří na území ČR žijí? I když v Česku není žádná výrazně početní menšina mluvící cizím jazykem (jako například Maďaři na Slovensku), přece jenom zde legálně žijí cca 4 % cizinců (podle údajů Českého statistického úřadu), kteří se minimálně jedním cizím jazykem (jejich mateřštinou) domluví.
A propos – co je vlastně cizí jazyk? Patří sem i slovenština? Snad ano, ale že by se Češi (a Moravané, Slezané a další regionální skupiny, které skoro jistě byly do výzkumu zahrnuty, přestože to z citované věty explicitně neplyne) nad 30 let nedomluvili slovensky? To je dost divné. Vždyť až do rozdělení v roce 1993 zde bylo Československo a minimálně v televizi jsme všichni „cizí“ jazyk téměř denně poslouchali a rozuměli jsme mu. Od rozdělení sice uplynulo 18 let, pro ty mladší to může být problém, ale pro nás, kteří jsme minimálně 12 let vyrůstali v bilingválním prostředí? To stěží.
A věku se týká i další poznámka. Jaká byla minimální věková hranice pro respondenta? ČTK píše pouze o tom, že znalost jazyků je výrazně vyšší u mladých lidí, aniž by věk blíže specifikovala. Lze předpokládat, že děti do tří let se často stěží domluví mateřštinou, ale na druhou stranu, výuka cizích jazyků začíná už na základních školách. A že by nenaučili vůbec nic?
Ale ono taky záleží na tom, co je to „domluvit se“. Informace na webu ČTK je stručná: „Žádným cizím jazykem se nedomluví 54 procent Čechů, jeden cizí jazyk ovládá 27 procent obyvatel.“ Ovládám cizí jazyk, když se v něm umím doptat na cestu a koupit si to, co chci? Asi ne, ale snad je to dostatečné pro domluvu. Jak asi zněla otázka, kterou respondent dostal? Kolik lidí v Česku je ochotno připustit, že ovládají dobře cizí jazyk? Existují vysokoškolští studenti, kteří úspěšně absolvovali semestr studia v cizině, ale tvrzení, že danou řeč ovládají, se brání.
Zdá se, že někdy je těžké poskytnout úplnou informaci i ve své mateřštině. Takže až zase někdy uslyšíte, že devět z deseti nakupujících si nemůže vynachválit nějakou skvělou novinku, zamyslete se nad tím, jak dlouho asi trvalo, než našli těch „vhodných“ deset.

komentáře (0)
Mgr. Ing. Marek Botek, Ph.D.

Další články autora: